ij
  • aou
aout
doris
gabpo
despo
bobpo
jouezpo
figépo
accopo
gampo